Kiertin arvolupaus:

“Kierti on sulostuttanut suomalaista arkea jo kolmella vuosikymmenellä. Tuomme koteihin kestäviä tuotteita pehmeillä arvoilla. Tuotteemme valmistetaan käsityönä Suomessa ekologisista materiaaleista. Tyytyväiset asiakkaat ja tarinat Kierti -tuotteista ihmisten arjessa ilahduttavat ja kannustavat tekemään lisää sitä, mikä tuo iloa siihen tavalliseen arkeen.”

Tehtävämme:

Kiertin maanläheinen brändi haluttiin tuoda tyytyväisten asiakkaiden kokemukseksi myös verkkoon. Edellinen sivusto ja kauppa olivat palvelleet asiakkaita 4 vuoden ajan, ja nyt oli aika rakentaa uusi verkkopresenssi joka tuo yrityksen arvot ja tuotteet esille raikkaalla ja helposti lähestyttävällä tavalla.

”The foremost of all UX design principles is to focus on users throughout the design process. The term user experience itself makes it clear that your work needs to center on improving your users’ experience with your product or service.”

-Springboard.com

01 Tavoitteet

Kierti on toiminut vuodesta 2008. Tuotteita on myyty miltei puoli miljoonaa, joten ne ovat tuttuja jo monissa suomalaisissa kodeissa. Kiertin verkkokauppa toimii tietolähteenä, mutta myös verkkokauppana kuluttajille.

Verkkosivustouudistuksessa oli kaksi primääritavoitetta: luoda brändille upean asiakaskokemuksen kautta uskottavampi ja selkeämpi verkkopresenssi sekä kasvattaa suoraa kuluttajamyyntiä


02 – UX

Hahmotellessamme käyttäjäkokemusta verkkopalveluun käytämme Hasso-Plattner Institute of Design at Stanfordin kehittämää viisivaiheista mallia “Design thinking”-prosessista. Mallin keskiössä ovat sivuston käyttäjät. Sen vaiheissa haetaan ensin ymmärrystä asiakkaan motiiveista ja toimintatavoista. Kysymme ovatko kaikki kertomamme asiat ymmärrettäviä? Mitkä asiat voisivat olla ongelmia esimerkiksi käytettävyyden suhteen? Miten asiakas etsii tuotteita jotka ratkaisevat hänen ongelmansa tai täyttävät hänen tarpeensa? Kuinka vastaamme noihin tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti, mutta asiakasta kunnioittaen ja lisäarvoa tuottaen. Sen jälkeen ideoimme ja rakennamme prototyypin, jossa havaintomme ja niiden myötä syntynyt ymmärrys ovat testattavissa.

Käyttäjäkokemus on pitkälti tutkittu “tieteenala” jossa tietyt prinsiipit voivat ohjata sivuston käyttöliittymäsuunnittelua oikeaan suuntaan.

Esteettisyys

Ilmava ja raikas ulkoasu, tuotteiden esillepano sekä maanläheiset värit ovat esteettisesti synkronissa. Ne lisäävät hyvää käytettävyyttä.

Aesthetic-usability-effect >>

Selkeät ja rajatut käyttäjäpolut

Vierailijan polkua ei tukita lukuisilla mahdollisilla valinnoilla, vaan informaatio pyritään pilkkomaan ja jakamaan omiin osioihinsa. Esim. uutuustuotteille luodaan tästä eteenpäin oma erillinen sivunsa, jolloin ohjattu ostajan polku muuttuu yksinkertaisemmaksi ja hallitummaksi.  Kierti.fi:n etusivulla tuotenostot on tehty osioittain, selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Kauppa-sivu ei ole loputon tuoteluettelo satunnaisessa järjestyksessä, vaan valikoima tarjotaan kategorioittain jotta pääsy lopulta haettuun ratkaisuun, eli tuotteeseen, on mahdollisimman helppo.

Monet verkkokaupat tarjoavat heti etusivullaan koko tuoteskaalansa. Tällöin kävijä helposti hämmennetään liiallisilla valintojen määrällä.

Hicks law >>

Selkeä ohjaus

Käyttäjäpolkua luodessa käyttäjän ohjaaminen kehoitteilla ja linkki-indikaattoreilla (esim. nappuloilla) on tärkeässä roolissa kun käyttäjää halutaan ohjata sinne minne me haluamme hänet ohjata. Lopulta hänet tietysti halutaan ohjata kassalle. Näiden ohjaavien “targettien” (eli buttonien, namiskoiden, sisäisten linkkien) tulee olla selkeästi erottuvia kooltaan ja väriltään. Niiden tulee olla muusta sisällöstä erottuvia ja ne tulee sijoitella helposti löytyviin paikkoihin.

Fitt’s law >>

Yleiset käytänteet

Kierti.fi:n sivustouudistuksessa ei ole keksitty pyörää uudestaan. Logon sijainti, navigaation sijainti ja toiminnot, kassasivun toiminto & sivuston yleiset asettelusäännöt ovat yleisiä verkkosivustojen luomisessa käytettyjä käytänteitä, joita hyödynnetään ymmärrettävän kokemuksen luomiseksi. Yksi verkkosivusto- UX:n yleisteoksista on nimeltään “Don’t make me think” (Steve Krug). Kävijän ei tulisi joutua miettimään sekuntiakaan, mitä mistäkin tapahtuu ja mistä mikäkin asia löytyy. Sisältöjen asettelu on gridi-pohjainen (matemaattisesti aseteltua), ja se on helposti hahmotettava ja ymmärrettävä. Fontit ovat helposti luettavia.

Jakob’s law >>


03 UI

Käyttöliittymä (User Interface) -suunnittelussa vahvana ajavana tekijänä oli yrityksen arvojen (eettisyys, läpinäkyvä tuotanto, käsityöläisyys) tuominen esille raikkaalla tavalla.

Muoto  – typografia, kuvitus, värit

Kiertin tuotteet nostettiin sivustouudistuksessa valokeilaan. Tuotevalikoima on värikäs ja kuosit ovat muotorikkaita. Ulkoasun yleiseksi värimaailmaksi valittiin tätä tukemaan mustan ja valkoisen taitetut sävyt sekä kaksi hillittyä maanläheistä väriä.

Sivuston kuvitus tukee linjaa klassisesti: asetelmakuvien ja tuotekuvien kautta. Ohjaavina pääattribuutteina ovat ilmavuus ja raikkaus.

Typografisina ratkaisuina otsikoissa käytetään serif-fonttia “Zilla Slab” kommunikoimaan arvokkuutta, luotettavuutta ja eleganssia. Leipätekstin Sans-serif fontti “Poppins” keskustelee otsikkofontin kanssa saumattomasti ja tuo pidempiinkin tekstiosioihin helppoa luettavuutta ja tuttavallisempaa sävyä.

Responsiivisuus

Kuten ajanhenki on, myös Kiertin verkkokaupan vierailijat käyttävät pääasiallisesti mobiililaitetta vieraillessaan sivustolla (68 %). Käyttäjäkokemuksen luominen mobiiliin piti tässäkin tapauksessa olla ykkösprioriteettina. Selkeät herokuvat ja oikein sijoitetut CTA:t (call to action) ohjaavat asiakkaan kulkua tavoitellusti. Desktop vs mobiili – käyttäjäkokemuksen näkökulmasta on saumaton ja molemmat versiot on optimoitu päätelaitteisiin.


04 – Tekniikka

Kierti.fi- sivusto pyörii WordPress -sisällönhallintaohjelman avulla. Verkkokauppaa ohjataan Woocommerce-lisäosalla. WordPress on maailman käytetyin sisällönhallintajärjestelmä jonka avulla ulkoasun voi rakentaa millaiseksi tahansa. Tämäkin projekti on rakennettu, kuten kaikki muutkin WordPress-projektimme, alusta loppuun räätälöidysti ilman valmiita malleja tai sivupohjia.

Woocommerce mahdollistaa saumattoman ostokokemuksen, ja sen kytkeminen maksutaparatkaisuun mahdollistaa verkkosivuston muuttamisen myymäläksi, jossa kauppaa voidaan tehdä 24/7.

Kierti myy tuotteitaan kaikkiin maihin EU:n sisällä, ja eri maita varten on luotu omat sääntönsä esim. toimitusmaksujen osalta.

Kartat ja lomakkeet on mahdollistettu WordPressin lisäosien avulla.

Kiertin sivut asustavat Suomen nopeimmilla palvelimilla Zonerilla, jolla on erinomainen asiakaspalvelu ja kohtuulliset vuosimaksut.

WordPress verkkosivut ja Woocommerce-lisäosa ovat tässäkin tapauksessa oivallinen julkaisualusta monikansalliselle verkkokaupalle.


05 – SEO

SEO eli hakukoneoptimointi. Kierti on jo vanha domain ja sijoittui jo tietyillä hakutermeillä varsin hyvin Googlen hakutulossivulla. Mutta hakutermitutkimuksessa kävi ilmi, että tiettyjen avaintermien kohdalla voisi kuitenkin olla parantamisen varaa. Yrityksen tärkeimmät myyntiartikkelit: tiskirätit ja keittiöpyyhkeet antoivat lukuisia mahdollisuuksia täsmäiskeä näihin tuotteisiin yleisimmin liitettyihin termeihin, esim. ”bambutiskirätti” ja ”kestotiskirätti” ja moniin muihin.

Kaksi kuukautta lanseerauksen jälkeen olemme jo nähneet näiden avaintermien kohdalla huimaa nousua. Esim. termillä ”keittiöpyyhe” Kierti on noussut Google sijoituksissa 47 sijaa ylöspäin. Termillä ”kestotiskirätti” sijoitus nousi 58 sijaa (sijalta 66 sijalle 8) pelkästään kahdessa viikossa. Hyvä sijoittuminen Googlen hakutulossivulla ei ole yhdentekevää. Esim pelkästään näillä kahdella termillä tehdään 1500 hakua kuukaudessa Suomessa.

Lopullinen tavoite on kehittää sivustoa edelleen siten, että Kierti dominoi kaikissa fokuksessa olevissa avaintermeissä Googlen hakutulossivuja.

Kampanjat ja uudet tuotteet

Hyvän verkkopalvelun (sivusto/kauppa) tulisi antaa yrityksestä dynaaminen kuva. Sivusto, joka on unohdettu palvelimen perukoille ja jossa viimeisin päivitys on viiden vuoden takaa, ei tällaista kuvaa voi antaa.

Kierti.fi:hin on sisäänrakennettuna mahdollisuus rakentaa erilaisia kampanjoita ja laskeutumissivuja uusille tuotteille, kampanjoille, messu-uutisille ja oikeastaan kaikelle mahdolliselle, josta halutaan kommunikoida asiakkaille uutuutena tai antaa ylimääräistä informaatiota.

Esimerkkinä sivu: Kestotiskirätti >>

Kampanja- ja informaatiosivut voivat toimia myös polttoaineena some-postauksille. Nämä sivut voidaan linkata suoraan esim. Facebookiin, nostaen näin haluttu kampanja valokeilaan. Sivustolle asennettu SEO-työkalu luo linkkipostaukselle automaattisesti linkkikuvan ja kuvaustekstin.

Kampanjat ja uudet tuotteet

Hyvän verkkopalvelun (sivusto/kauppa) tulisi antaa yrityksestä dynaaminen kuva. Sivusto, joka on unohdettu palvelimen perukoille ja jossa viimeisin päivitys on viiden vuoden takaa, ei tällaista kuvaa voi antaa.

Kierti.fi:hin on sisäänrakennettuna mahdollisuus rakentaa erilaisia kampanjoita ja laskeutumissivuja uusille tuotteille, kampanjoille, messu-uutisille ja oikeastaan kaikelle mahdolliselle, josta halutaan kommunikoida asiakkaille uutuutena tai antaa ylimääräistä informaatiota.

Esimerkkinä sivu: Kestotiskirätti >>

Kampanja- ja informaatiosivut voivat toimia myös polttoaineena some-postauksille. Nämä sivut voidaan linkata suoraan esim. Facebookiin, nostaen näin haluttu kampanja valokeilaan. Sivustolle asennettu SEO-työkalu luo linkkipostaukselle automaattisesti linkkikuvan ja kuvaustekstin.

Woocommerce helpon kaupankäynnin mahdollistajana

Woocommerce on maailman käytetyin verkkokauppa-alusta. Ja syystä. Ylläpitäjäystävällisyytensä lisäksi siihen on olemassa tuhansia erilaisia lisäosia, jotka mahdollistavat erilaiset kampanjat, kanta-asiakkuus-ohjelmat, räätälöidyt hinnoittelut ja oikeastaan mitä ikinä voidaan keksiäkään. Tämä tuo myös Kiertille joustavuutta tehdä menestyksekästä kauppaa verkossa.  Esimerkiksi suuren suosion Suomessa saavuttanut ”Kässämessut netissä” -tapahtumien aikana voidaan määritellä dynaamisia hinnoitteluja tai kampanja-alennuksia ajastetusti. Woocommercen pitkälle viety automatisointi helpottaa kaupan omistajan työtä ja elämää merkittävästi.

ten-digita-referenssit-kierti
ten-digital-kierti-asiakaspolku

Asiakaspolku alkaa jo kauan ennen kuin asiakas vierailee sivustolla

Sivuston kävijäanalytiikasta pystyimme toteamaan, että kävijöistä noin neljäsosa tuli edellisenä vuonna sisään sivustolle ns. suorana liikenteenä. Tämä tarkoittaa, että osoite kierti.fi osattiin tällöin kirjoittaa selaimen osoiteriville. Kiertin tuotteita löytyy jo monesta sadasta tuhannesta suomalaiskodista, joten brändi ja tuotteet ovat tuttuja monelle jo entuudestaan.

Valtaosa sivustoille saapuvista löysi tiensä perille kuitenkin Google haun kautta. Tarkalleen ottaen 37 %.

Tämä taas tarkoittaa, että niiden tuotteiden ja niiden ongelmien osalta, joita nämä tuotteet ratkaisevat, on olemassa valtavaa kasvupotentiaalia siinä, kuinka kävijäliikennettä saataisiin ohjattua kierti.fi:hin Googlen kautta vielä enemmän.

Polku ongelmanratkaisusta onnelliseen ostostapahtumaan

Hyvä asiakaskokemus lähtee liikkeelle jo ennen kuin asiakas saapuu sivustolle. Google-hakua tehdessään käyttäjällä on tarve jollekin tuotteelle tai hänellä on ongelma, jonka hän haluaa ratkaista. Häntä voidaan puhutella suoraan jo tässä vaiheessa. Meta descriptionit, eli ne pienet tekstinpätkät hakutulos-linkkien alla toimivat ns. ”sisäänheittäjinä”. Ne antavat lupauksen siitä, mitä on tulossa, kun linkkiä klikataan.

Kiertin asiakaskokemus haluttiin rakentaa ehjäksi ja konsistentiksi alusta loppuun. Aloitamme jo ennen kuin asiakas saapuu ja vahvistamme kokemuksen personoidulla kauniilla viestillä ostostapahtuman jälkeen.

Hyvä kokemus jää mieleen. Ja vahvistaa asiakkaan palaamisen todennäköisyyttä.

ten-digital-kierti-asiakaspolku

Asiakaspolku alkaa jo kauan ennen kuin asiakas vierailee sivustolla

Sivuston kävijäanalytiikasta pystyimme toteamaan, että kävijöistä noin neljäsosa tuli edellisenä vuonna sisään sivustolle ns. suorana liikenteenä. Tämä tarkoittaa, että osoite kierti.fi osattiin tällöin kirjoittaa selaimen osoiteriville. Kiertin tuotteita löytyy jo monesta sadasta tuhannesta suomalaiskodista, joten brändi ja tuotteet ovat tuttuja monelle jo entuudestaan.

Valtaosa sivustoille saapuvista löysi tiensä perille kuitenkin Google haun kautta. Tarkalleen ottaen 37 %.

Tämä taas tarkoittaa, että niiden tuotteiden ja niiden ongelmien osalta, joita nämä tuotteet ratkaisevat, on olemassa valtavaa kasvupotentiaalia siinä, kuinka kävijäliikennettä saataisiin ohjattua kierti.fi:hin Googlen kautta vielä enemmän.

Polku ongelmanratkaisusta onnelliseen ostostapahtumaan

Hyvä asiakaskokemus lähtee liikkeelle jo ennen kuin asiakas saapuu sivustolle. Google-hakua tehdessään käyttäjällä on tarve jollekin tuotteelle tai hänellä on ongelma, jonka hän haluaa ratkaista. Häntä voidaan puhutella suoraan jo tässä vaiheessa. Meta descriptionit, eli ne pienet tekstinpätkät hakutulos-linkkien alla toimivat ns. ”sisäänheittäjinä”. Ne antavat lupauksen siitä, mitä on tulossa, kun linkkiä klikataan.

Kiertin asiakaskokemus haluttiin rakentaa ehjäksi ja konsistentiksi alusta loppuun. Aloitamme jo ennen kuin asiakas saapuu ja vahvistamme kokemuksen personoidulla kauniilla viestillä ostostapahtuman jälkeen.

Hyvä kokemus jää mieleen. Ja vahvistaa asiakkaan palaamisen todennäköisyyttä.

Matkalla parempaan hakukonenäkyvyyteen – huikeita tuloksia jo lyhyessä ajassa

Hakukoneoptimointi tuottaa tulosta. Oheisessa kuvassa näet käyttämämme alan johtavan ohjelmiston Ahrefsin raporttinäkymän monitoroimistamme termeistä kierti.fi- sivuston kohdalla. Keyword-sarakkeessa näet hakutermin (termi, jolla ihmiset hakevat Googlesta), Position- sarake kertoo Kiertin sijoituksen Googlen hakutulossivulla kyseisen termin kohdalla. Vihreän kolmion jälkeen näet luvun, joka kertoo kuinka monta sijaa Kierti on noussut kyseisen hakutermin kohdalla Googlen hakutulossivulla. Esim. haettaessa termillä ”bambu tiskirätti” Kierti löytyy Googlen hakutulossivulta nyt sijalta 3 kun se ennen oli sijalla 35. Nämä tulokset tehtiin kahdessa kuukaudessa.

ten-digital-seo

Asiakkaan sanomaa

Milja Ottosson, Kiertin yrittäjä:

”Ten Digitalin asiakkaana sain uusien verkkosivujen lisäksi myös kokonaisvaltaista näkemystä siihen mitkä asiat vaikuttavat menestyksekkääseen verkkomyyntiin. Kaikki asiat avattiin minulle ymmärrettävästi ja asiantuntevasti. Kommunikointi oli mutkatonta, selkeää ja avointa ja oma asiakaspolkuni Ten Digitalin asiakkaana oli sitä mitä he lupasivat rakentaa myös minulle ja asiakkailleni. Oma asiakaskokemukseni oli ja on edelleen sitä että minusta ja yrityksestäni välitetään.

Uuden sivuston julkaisun myötä sain myös enemmän mitä odotin. Kierti.fi:stä tuli uudistuksen myötä enemmän kokemuksellinen ja selkeämpi kokonaisuus sen sijaan että se olisi pelkkä tuoteluettelo. Sen ovat asiakkaatkin huomanneet. Palaute on ollut erinomaista!”

Haluaisitko sinäkin olla tyytyväinen asiakkaamme? Ota ronskisti yhteyttä. Me autamme sinua mielellämme.