Hakukoneoptimointi

Hakukone-optimointi

Hakukoneoptimointi lisää liikennettä verkkosivustoillesi.

Hakukoneoptimointi on pohjimmiltaan sitä, että autetaan Googlea ja muita hakukoneita antamaan vastauksia, tietoa ja ratkaisuja ongelmiin joita sen käyttäjillä on. Vastineeksi saadaan hyvä löydettävyys.

Hajosiko pesukone? Etsitkö ravintolaa kaupungista jossa vierailet? Milloin äitienpäivä olikaan? Kun vuoden 2022 ihminen etsii tuotetta tai palvelua tai ratkaisua ongelmaansa hän kysyy vastausta todennäköisesti Googlelta. Google on yrityksille, yhteisöille tai mille tahansa toimijoille foorumi jossa voimme antaa tiedon etsijöille täsmävastauksia heidän esittämiin kysymyksiinsä.

Hakukoneoptimointi auttaa yritystäsi löytymään verkosta.

SEO eli hakukoneoptimointi tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka auttavat yritystäsi löytymään Googlen avulla. Sillä pyritään parantamaan sivustosi sijoitusta niin, että se löytyisi mahdollisimman korkealta hakutulosten joukossa.

Totuus on, että kun etsijä löytää vastauksensa, hän lopettaa etsimisen. Mitä korkeammalle verkkosivusto asettuu hakutuloksissa, sitä enemmän se saa klikkauksia ja näin ollen liikennettä.

Lisää kävijöitä – lisää kauppaa

Vanha viisaus kuuluu: jos haluat lisätä myyntiä, mene sinne, missä asiakkaasi ovat. Googlen hakutulossivu on kuin kaupunki, jossa ensimmäiset hakutulokset ovat keskustaa, seuraavan sivun hakutulokset korpimetsää. Mitä keskeisempi sijainti, sitä enemmän saat kävijöitä.

Hakukoneoptimointi on prosessi

Hakukoneoptimointi ei ole yksi ponnistus, se on pidempi vaellus. Parhaan tuloksen saa, kun työhön ryhtyy pitkäjänteisellä otteella. Hakukoneoptimointi on monivaiheinen matka, jonka jokaisesta vaiheesta on hyötyä.  Tämä tarkoittaa että jo pienellä investoinnilla voidaan saavuttaa hyötyä.

Hakukoneoptimointi ei ole vain tekniikkaa

Hakukoneoptimointi vaatii sekä luovaa että teknistä lähestymistä. Parhaimmillaan (ja tämä on mielestämme paras ja hauskin osa) hakukoneoptimointi on kekseliäisyyttä ja asioiden yhdistelyä.

Hakukoneoptimointia voidaan ja täytyy kuitenkin tehdä myös teknisesti. WordPress- kotisivut  mahdollistavat lukuisia asioita joilla hakukoneoptimointia voidaan teknisesti parantaa.

Hakukoneoptimointi – Usein kysytyt kysymykset

Googlen tärkein tehtävä on tarjota asiakkailleen (eli tiedon etsijöille) paras mahdollinen vastaus. Tähän Googlella on olemassa erilaisia tapoja, joilla se valikoi hakutulokset tietyssä järjestyksessä kaikkien mahdollisten hakutulosten joukosta. Hakukoneoptimoinnilla pyritään vaikuttamaan näihin tekijöihin, siten että sivusto johon toimenpiteet kohdistuvat löytyy mahdollisimman korkealta sijalta hakutuloksissa. Tavoitteena on siis parantaa sivuston sijoitusta hakutuloksissa ja siten houkutella enemmän kävijöitä luonnollisella (orgaanisella), eli ei-maksullisella, tavalla.

SEO eli hakukoneoptimointi koostuu useista eri tekijöistä, kuten sisällön laadusta ja avainsanojen käytöstä, teknisestä optimoinnista (kuten sivuston nopeudesta ja mobiiliystävällisyydestä), sekä linkkien laadusta ja määrästä. Hyvä SEO-strategia auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä paremmin ja arvioimaan sen merkitystä käyttäjille, mikä puolestaan ​​parantaa sijoituksia hakutuloksissa.

Oman tuloksesi löytyminen hakutulossivulla mahdollisimman korkealta on äärimmäisen tärkeää, kuten tässä artikkelissa kerrotaan.  

Erilaisten arvioiden mukaan ensimmäiseksi sijoittuva orgaaninen tulos saa matemaattisen keskiarvon mukaan 30-40 % kaikesta liikenteestä joka hakuihin kohdistuu. Tämä tarkoittaa, että mikäli jollakin avainsanalla haetaan esim. 1000 kertaa kuukaudessa Suomessa, ensimmäiseksi sijoittuva tulos saa 300-400 sivulle siirtymistä kuukaudessa.

Seuraavat sijat jakautuvat keskimäärin siten että toiseksi sijoittuva orgaaninen tulos saa 15 % liikenteestä ja kolmanneksi sijoittuva saa 10 %. Loput tulokset saavat tähteet.

On siis tärkeää että hakukoneoptimoinnilla tähdätään kärkisijoille, mikäli halutaan että siitä on oikeasti hyötyä.

Hakukoneoptimoinnin hinta kotisivutuotannosta erillään tehtynä asettuu yleensä 500-2000 € välille. 

Hakukoneoptimointi ei ole vain yksi asia, vaan siihen sisältyy useita erilaisia toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä on teknisiä, osa vaatii puhdasta luovuutta. Kuten esimerkiksi sisällöntuotantoa. Sellaisen sisällön joka on kiinnostavaa, hyödyllistä ja tarjoaa vastauksia niihin kysymyksiin joita Googlen käyttäjillä on.

Kaikki lähtee kuitenkin avainsanatutkimuksesta, jossa kartoitetaan ne avainsanat joihin hakukoneoptimoinnissa on ylipäätään järkeä fokusoitua. Eri avainsanoilla tai hakutermeillä voi olla dramaattisesti erilaisia hakumääriä, jolloin nämä bisneskriittiset avainsanat tulisi tunnistaa.

Tekninen hakukoneoptimointi itsessään sisältyy kaikkeen kotisivutuotantoon jota teemme. Verkkosivujemme tuotannossa varmistamme että sivustojen sivukartat ovat Googlen saatavilla, sivut toimivat mobiilissa, ovat saavutettavia ja hyvin käytettäviä ja latautuvat nopeasti. Näillä kriteereillä on merkitystä kun Google etsii signaaleja niistä asioista, joiden perusteella se listaa tulokset.

Tarjoamme palveluna myös hakukoneoptimointiystävällistä sisällöntuotantoa. Content is king, kuten sanotaan. Tämä pätee myös hakukoneisiin.

Hakukoneoptimointi ei myöskään ole sprintti vaan maraton ja sen kehittämiseen kannattaa suhtautua siten että se vaatii jatkuvaa sisällöntuotantoa ja asioiden monitorointia.

Voi tehdä. Ja kannattaa tehdä. Kun uusia kotisivuja rakennetaan, on tärkeää tietää esimerkiksi mitä sisällön tulee olla ja missä muodossa se tarjoillaan. Mikäli ei esimerkiksi tiedetä mitkä ovat ne avainsanat johon sisällön luomisessa tulee keskittyä, tehdään hakuammuntaa tietämättä tosiasioita siitä mitä tiedon etsijät hakevat tai haluavat. 

Myöskin tekninen hakukoneoptimointi tulisi ottaa huomioon jo kotisivujen rakennusvaiheessa. Sivukarttojen saatavuus, kotisivujen latausnopeudet, saavutettavuus, käytettävyys ja mobiilioptimointi ovat olennaisia asioita hakukoneoptimoinnin kannalta.

Tarvittavat apuvälineet kuten Google Analytics ja Google Search Console tulisi asentaa, jotta pystytään tietämään miten sivusto suoriutuu hakukoneiden silmissä. Paljonko saavutetaan liikennettä ja millä hakusanoilla.

Lisäksi käytössämme on muita ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja työkaluja, joilla saamme syvempää tietoa ja pystymme monitoroimaan sivustojen suorituskykyä. Saamme näillä työkaluilla syväluotavaa tietoa myös siitä, miten kilpailijasi pärjäävät ja miten he toteuttavat omaa SEO-strategiaansa.   

Kyllä, hakukoneoptimointia voidaan tehdä olemassa olevaan sivustoon. Vaikka on totta, että joitakin optimointeja on helpompi tehdä sivustoa rakennettaessa alusta alkaen, monia optimointimenetelmiä voidaan soveltaa myös jo olemassa oleviin sivustoihin. Esimerkkejä:

Avainsanat: Avainsanatutkimus tulisi olla kaiken hakukoneoptimoinnin aloituspiste. Avainsanat tulisi tarkistaa ja analysoida, mitkä avainsanat ovat tärkeitä kohdeyleisöille, ja varmistaa että ne on sijoiteltu oikeisiin paikkoihin.

Sisällön optimointi: Tulisi tarkistaa sivuston sisältö ja varmistaa, että se on laadukasta, informatiivista ja relevanteille avainsanoille optimoitua. Tarvittaessa voidaan lisätä uutta sisältöä ja päivittää vanhaa.

Tekninen SEO: Sivuston tekniset ominaisuudet tulisi tarkistaa, kuten URL-rakenteet, sivuston nopeus, mobiiliystävällisyys ja indeksointiongelmat. Tekniset ongelmat, jotka voivat vaikuttaa sivuston hakukonenäkyvyyteen tulisi korjata.

Linkkien laatu: Sivuston linkkiprofiili tulisi analysoida ja varmistaa, että sivustolla on laadukkaita ja relevantteja linkkejä muilta verkkosivustoilta. Laadukkaita backlinkkejä tulisi hankkia.

Analysointi ja tuloksien seuranta: Analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia ja Google Search Consolea voidaan käyttää, jotta nähdään mikä on sivuston suorituskyky Googlen silmin. Tietoja voidaan analysoida ja tehdä tarvittavia muutoksia strategiaan jotta hakukonenäkyvyys saadaan parannettua.

Kaiken kaikkiaan hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, ja vaikka sivusto olisi jo olemassa, sitä voidaan aina parantaa ja optimoida parempien hakukonesijoitusten saavuttamiseksi.

Tekninen hakukoneoptimointi (Technical SEO) on osa hakukoneoptimointia, joka keskittyy sivuston teknisiin ominaisuuksiin ja rakenteeseen, joiden avulla hakukoneet voivat indeksoida ja arvioida sivuston sisältöä. Se pyrkii varmistamaan, että sivusto on helposti luettavissa ja ymmärrettävissä hakukoneille. Tämä varmistaa sen että sivustojen näkyvyys paranee ja sijoitus hakutuloksissa paranee.

Teknisen hakukoneoptimoinnin keskeisiä osa-alueita ovat:

Sivuston nopeus: Hakukoneet suosivat nopeita sivustoja, joten lähtökohtaisesti tulisi varmistaa, että sivut latautuvat nopeasti sekä tietokoneilla että mobiililaitteilla. Nopeutta voidaan parantaa erilaisilla keinoilla, esimerkiksi optimoimalla kuvat, HTTP-pyyntöjen minimoinnilla ja käyttämällä välimuistitekniikoita.

SSL-sertifikaatti: Turvalliset sivustot ovat tärkeitä sekä käyttäjille että hakukoneille. SSL-sertifikaatti (HTTPS) tulisi aina lähtökohtaisesti asentaaa sivustoille, mikä varmistaa tietojen salatun siirron ja parantaa sivuston turvallisuutta. Jotkut web hostit (webhotellit) tarjoavat maksullisia SSL-sertifikaatteja. Yhteistyökumppanimme Zonerin kautta asiakkaamme saavat SSL-sertifikaatin ilmaiseksi.

Mobiiliystävällisyys: Koska yhä useammat käyttäjät käyttävät internetiä mobiililaitteilla, hakukoneet arvostavat sivustoja, jotka ovat optimoituja mobiilikäyttöön. Sivustojen tulisi olla responsiiviset (kaikissa päätelaitteissa toimivat) tai että niillä on erillinen mobiiliversio.

Puhtaat URL-osoitteet: Selkeät ja kuvailevat URL-osoitteet auttavat hakukoneita ymmärtämään sivun sisältöä ja merkitystä.

Robottitiedostot: Sivujen tulisi sisältää robottitiedosto (robots.txt) ja XML-sivukartat (XML sitemap) jotta voidaan auttaa hakukoneita löytämään ja indeksoimaan sivujen sisältöä tehokkaasti.

Canonical-tunnisteet: canonical-tunnisteita tulisi käyttää jotta voidaan varmistaa, että hakukoneet ymmärtävät, mikä sisältö on ensisijainen ja että ne voivat välttää sisältöjen duplikaatio-ongelmia.

Tekninen hakukoneoptimointi on olennainen osa laajempaa SEO-strategiaa, ja sen tehtävänä on varmistaa, että sivusto on teknisesti optimoitu saavuttamaan parhaat mahdolliset hakukonesijoitukset ja näkyvyys hakutuloksissa.

WordPress on erinomainen alusta hakukoneoptimointiin monestakin syystä. Tässäpä joitakin niistä:

Helppokäyttöisyys: WordPress tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa sisällön lisäämisen, muokkaamisen ja julkaisemisen ilman syvällistä teknistä osaamista. Tämä helpottaa sisällön päivittämistä ja optimointia avainsanojen ja muun sisällön osalta.

Laaja valikoima SEO-liitännäisiä: WordPressissä on saatavilla runsaasti erilaisia SEO-liitännäisiä (plugins), kuten Yoast SEO, All in One SEO Pack ja Rank Math, jotka auttavat optimoimaan sivuston sisällön, meta-tiedot, URL-rakenteet ja paljon muuta.

Hyvä tekninen perusta: WordPress tarjoaa monia sisäänrakennettuja ominaisuuksia, kuten puhtaat URL-rakenteet, nopea latausaika ja helppo navigointi, jotka ovat tärkeitä hakukoneoptimoinnissa.

WordPress on erinomainen valinta hakukoneoptimointiin, sillä se tarjoaa helppokäyttöisen ja monipuolisen alustan, joka mahdollistaa tehokkaan ja laadukkaan sisällön julkaisemisen ja optimoinnin.

Googlen kautta generoituu merkittävä osa yritysten kotisivujen liikenteestä. Olemme myös itse nähneet tämän asiakkaidemme analytiikkadatasta. Jokainen kotisivuille saapuva vierailija on potentiaalinen maksava asiakas. Tästä tiedosta tulisi aina lähteä, kun hakukoneoptimointia aletaan tekemään.

Tehdäänpä pieni suoraviivainen ja hypoteettinen ajatusleikki:

Yritys X:n sivut sijoittuvat Googlen hakutulossivulla kärkisijalle ydintuotteensa osalta. Tuotetta haetaan Googlessa 2000 kertaa kuukaudessa Suomessa. Koska yritys X sijoittuu ykköseksi hakutuloslistauksessa, se saa 30% kaikesta liikenteestä, eli 600 vierailua sivustolle. Yhdellä hakusanalla.

Tästä seuraa seuraava laskutoimitus: riippuen siitä, miten kotisivut, niiden ulkoasu, käytettävyys ja monet muut tekijät, sekä niiden tarjonta vakuuttavat kävijän muuntumaan maksavaksi asiakkaaksi, saadaan laskettua nk. konversioprosentti – toisin sanoen kuinka iso prosentti näistä kävijöistä faktisesti ostaa yritys X:n tuotteen. 

Oletetaan että konversioprosentti on 5%. Eli 600 vierailijasta 5 % ostaa tuotteen. Ts. 30 ostosta.

Oletetaan myös että keskiostos on 500 euroa.

30 ostosta kertaa 500 euroa on 15 000 €/ kk. Yhdellä hakusanalla.

Voidaan sanoa että hakukoneoptimoinnilla voi saavuttaa rahallista hyötyä. Oikeassa maailmassa asia ei tietenkään ole aivan yhtä suoraviivainen kuin esimerkissämme. Mutta siinä piilee totuuden siemen. Mitä enemmän trafiikkia sivuille muodostuu, sitä enemmän on mahdollisuuksia tehdä kauppaa. Ja trafiikin muodostamiseen hakukoneoptimoinnilla nimenomaan tähdätään.